Open menu

Systemy Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy oraz Depozytory - KD, RCP


System Kontroli Dostępu jest narzędziem, którego zadaniem jest kontrola przepływu osób uprawnionych między różnymi strefami w obiekcie oraz uniemożliwienie dostania się do pomieszczeń osób niepowołanych. W zależności od potrzeb i rodzaju pomieszczeń kontrola dostępu oferuje kompleksową ochronę osób i mienia, stały nadzór nad kontrolowanym obszarem, rejestrację zdarzeń w systemie oraz integrację z innymi systemami bezpieczeństwa.
 
Skuteczne systemy kontroli dostępu w firmie lub przedsiębiorstwie przyczyniają się nie tylko to zwiększenia bezpieczeństwa na terenie obiektu, lecz również do ograniczenia strat finansowych związanych z kradzieżą dóbr. Dzięki takim systemom możemy w przeciągu kilku minut uzyskać dane o osobach, które w danym czasie przebywały lub poruszały się po obiekcie.
 
Softex Data w swojej ofercie posiada systemy jak i urządzenia wykonawcze czyli bramki uchylne tripody, furty oraz szlabany
 
Kompetencje - KD: Bosch security, SZB, IFTER, Roger, 
Kompetencje – urządzenia wykonwacze: Stopcontrol, Trimar
 
System Rejestracji Czasu Pracy automatyzuje i upraszcza pracę działu personalnego w przedsiębiorstwie.Zwiększa produktywność firmy i prowadzi do racjonalizacji funduszu płac. Eliminuje stratę czasu powodowaną przez takie zdarzenia jak spóźnienia, niekontrolowane przerwy lub wcześniejsze wyjścia
Stwarza również możliwość przeprowadzania analiz, optymalizacji procesów, przekazywania informacji, co w rezultacie prowadzi do oszczędności i zwiększenia efektywności w zakresie potencjału zasobów ludzkich.
               
Kompetencje: IFTER, SZB
 
Depozytory kluczy to nowoczesne elektroniczne urządzenia umożliwiające inteligentne zarządzanie kluczami również on-line.
 
Depozytor klucza EuroDepoKey zarządza elektronicznymi brelokami kodowymi, umieszczonymi w obudowach połączonymi kaskadowo w jedno urządzenie. System depozytora obsługuje standardowo od 10 do 400 sztuk elektronicznych breloków kodowych , lub w ilościach określonych przez użytkownika w specjalnych dedykowanych rozwiązaniach. Breloki kodowe identyfikowane są elektronicznie za pomocą RFID lub stykowo i zabezpieczone mechaniczną blokadą w gniazdach (tzw. slotach). Obsługa i komunikacja z urządzeniem realizowana jest przez monitor dotykowy 7″ lub 10″
 
Kompetencje: SZB EuroDepoKey, SAIK