Open menu

Digitalizacja i indeksacja dokumentów


Pomimo postępującej cyfryzacji nadal przeważająca część dokumentacji dostarczana jest do firmy w postaci papierowej.
Przekształcenie dokumentu papierowego na jego postać elektroniczną oraz zapewnienie właściwej jakości obrazu przy jednoczesnej optymalizacji rozmiaru dokumentu jest kluczowym elementem w projektowanych i dostarczanych rozwiązaniach z zakresu obiegu i archiwizacji dokumentów.
Kolejnym kluczowym elementem jest indeksacja dokumentu. Indeksacja to proces wprowadzenia parametrów opisujących dokument, po których będzie możliwe jego wyszukanie. Indeksy mogą być wprowadzane ręcznie lub półautomatycznie po przeprowadzeniu operacji rozpoznawanie tekstu (OCR) lub całkowicie automatycznie poprzez zastosowanie zaawansowanych metod ‘text mining’u.
 
Kompetencje: Kofax, Kodak, Abby