Open menu

Szyfrowanie danych


Zapewnienie poufności danych przechowywanych na dyskach twardych lub nośnikach. Ochrona na urządzeniach użytkowników końcowych i serwerach za pomocą kompleksowego mechanizmu szyfrowania oraz zintegrowanego i scentralizowanego systemu zarządzania, spójnych polityk, wydajnych możliwości raportowania oraz dowodów ochrony.
 
Kompetencje: McAfee, TrendMicro, WinMagic