Open menu

Ochrona maszyn wirtualnych


Zintegrowane moduły, takie jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, ocena reputacji stron WWW, zapora, zapobieganie włamaniom, monitorowanie integralności i inspekcja plików dziennika, zapewniają bezpieczeństwo serwerów, aplikacji i danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i przetwarzania w chmurze. Wszystkie funkcje zarządzane są z jednej konsoli, co upraszcza operacje związane z zabezpieczeniami.
 
Kompetencje: TrendMicro, McAfee