Open menu

Usprawnianie i automatyzacja procesów biznesowych


Oferujemy usługi z zakresu usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych, dobierając odpowiednie narzędzia i metody w zależności od skali przedsięwzięcia, budżetu oraz stawianych wymagań funkcjonalnych. Obejmujemy pełen cykl życia dokumentu - od jego wpływu do firmy, poprzez digitalizację i cyfrową obróbkę, automatyczne odczytanie danych (zaawansowane usługi OCR), procesowanie sprawy w systemie typu workflow, aż po zasilenie systemu ERP, systemu controlingowego lub dedykowanej hurtowni danych i zarchiwizowanie dokumentu.
 
Kompetencje: Kofax, Kodak, Abby, WorkflowGen, Amodit