Open menu

Ochrona Danych Osobowych - RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych osoby, której dane dotyczą

  

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem oraz odbiorcą Państwa danych osobowych jest SOFTEX DATA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 40 numer NIP 951-220-24-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000272978, REGON: 140797091 o kapitale zakładowym 2.274.600 zł.
 2. Klauzula ma zastosowanie w przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pisemnie na adres siedziby SOFTEX DATA S.A. wskazany w punkcie I powyżej lub pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Państwa dane są przetwarzane w celu:
  • informowania o bieżącej działalności handlowej oraz aktualnym zakresie oferty SOFTEX DATA S.A. (art.6 ust. 1 pkt f RODO),

  • pozyskiwania potencjalnych klientów, marketingu produktów oraz usług (art.6 ust. 1 pkt f RODO),
  • realizacji postanowień umów handlowych zawartych z SOFTEX DATA S.A. , dostawy naszych produktów oraz świadczenia oferowanych usług (art.6 ust. 1 pkt b RODO),
  • wypełnienia ciążących na SOFTEX DATA S.A. obowiązków prawnych tj. wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych, itp. ( art.6 ust. 1 pkt c RODO),
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej (art.6 ust. 1 pkt f RODO)
 5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Państwa dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, natomiast dane otrzymane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktów handlowych.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie i transportowe, dostawcy zewnętrznych systemów, usług informatycznych.
 8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
 10. Integralność i poufność danych. Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.
 11. Informujemy, że w procesie wprowadzania danych do zasobów SOFTEX DATA S.A. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.”