Open menu

Wirtualizacja


Wirtualizacja optymalizuje wykorzystanie serwerów poprzez konsolidację szeregu usług na pojedynczej maszynie fizycznej. Rozwiązania firm VMware oraz Microsoft pozwalają na zmianę lokacji danego serwera w ramach zaimplementowanych wirtualizatorów fizycznych w trakcie jego pracy, w sytuacji gdy w środowisku miała miejsce awaria lub wymaga tego okno maintenance’owe. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio skonfigurowanych polityk istnieje możliwość automatycznego uruchomiona serwerów w zupełnie innej lokalizacji.
 
Kompetencje: Microsoft, VMware