Open menu

Zapobieganie utracie danych


Systemy tzw. Sandbox działają w oparciu o analizę statyczną i dynamiczną, są skuteczną ochroną przed zaawansowanymi długotrwałymi atakami – APT (ang. Advanced Persistent Threats). Analiza statyczna polega na analizie kodu źródłowego i odnajdywaniu podobieństw do wcześniej wykrytego kodu złośliwego lub fragmentów kodu, który wskazuje na złośliwą działalność. Analiza dynamiczna z kolei uruchamia próbkę na rzeczywistym systemie operacyjnym i obserwuje jego zachowanie by ocenić, czy realizuje on jakieś złośliwe algorytmy. Maszyny wirtualne użyte do analizy mogą w pełni odwzorowywać obrazy użyte w środowiskach produkcyjnych.
 
Kompetencje: Fortinet, TrendMicro, Fidelis, McAfee, CoSoSys