Open menu

RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI


Rada Nadzorcza

 • Paweł Czekalski – Przewodniczący Rady
 • Dariusz Adamowski – Członek Rady
 • Monika Warska – Członek Rady

Zarząd

 • Wojciech Warski - Prezes Zarządu
   

Ogłoszenia:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 07.10.2019 r.
 • 25.06.2020 r.
 • 21.07.2021 r.
 • 29.06.2020 r. – I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 24.07.2020 r. – II wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 20.08.2020 r. – III wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 16.09.2020 r. – IV wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 13.10.2020 r. – V wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki