Open menu

Historia


Softex Data S.A. należy do grupy najdłużej działających firm z branży teleinformatycznej w Polsce.

Od momentu powstania w 1990 roku jako firma prywatna, wyspecjalizowała się dostarczaniu profesjonalnych systemów wydrukowych, głównie dla sektora finansowego. Po akcesji Polski do UE, a zwłaszcza po przekształceniu w 2007 roku w spółkę akcyjną, zakres działania Softex Data został znacznie poszerzony o kompetencje informatyczne z zakresu bezpieczeństwa danych, budowy cyfrowych zabezpieczeń technicznych oraz obszar zarządzania informacją.

Nowe kompetencje zostały szybko potwierdzone szeregiem udanych wdrożeń, lokując Spółkę na rynku jako sprawdzonego partnera odbiorców ze sfery administracji, znaczących firm handlowych i produkcyjnych. Większość projektów budowanych jest "na miarę", opartych o indywidualnie tworzone rozwiązania i oprogramowanie.

Umiejętności firmy zostały potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Srebrny Orzełek oraz tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii Informatyka, Gazela Biznesu, trzy Medale Europejskie za system elektronicznego obiegu spraw, system wideoinspekcji oraz ogólnopolski serwis, rekomendacja Ministerstwa Obrony Narodowej dla przedsiębiorstwa realizującego zadania o strategicznym znaczeniu dla kraju – to tylko niektóre z nich. Najważniejszą nagrodą w dziejach firmy był tytuł Lidera Polskiego Biznesu, otrzymany w 2009 roku.