Open menu

Systemy bezpieczeństwa technicznego


Dział Zabezpieczeń Technicznych Softex Data S.A. oferuje rozwiązania cyfrowe, które pozwalają na połączenie zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych zabezpieczeń, w sprawne i skuteczne narzędzia ochrony. Instalujemy rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego (CCTV oraz CCTV IP), sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, ochrony perymetrycznej, sygnalizacji pożaru i wielu innych. Rozwiązania te służą budowie systemów które podnoszą świadomość sytuacyjną oraz zwiększają bezpieczeństwo obiektów i ludzi w nich przebywających.

Nasza oferta jest adresowana do użytkowników, którzy ze względu na wysokie wymogi bezpieczeństwa wymagają wdrożenia rozwiązań o ponadprzeciętnych możliwościach i bardzo stabilnych jakościowo. Możliwości systemów są w pełni zgodne z trendami rozwoju branży, zmierzającymi do automatyzacji procesów, obniżania kosztów ogólnych, integracji multifunkcjonalnej w jednym narzędziu oraz minimalizacji czynnika błędu ludzkiego.

Dysponujemy kadrą specjalistów - doskonale sprawdzonych i niekiedy o unikalnych kompetencjach, którzy od lat profesjonalnie zajmują się zaawansowanymi systemami zabezpieczenia technicznego. Nasz zespół techniczny składa się z osób posiadających niezbędne kompetencje potwierdzone dyplomami oraz uprawnieniami. Wykorzystując ich doświadczenie firma zapewnia swoim klientom rozwiązania tworzone w oparciu o ich indywidualne potrzeby i wymagania.

Uzupełnieniem oferty Softex Data S.A. są audyty bezpieczeństwa, analizy zagrożeń, oceny ryzyka oraz usługi doradcze z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa.