Open menu

Zarządzanie drukiem


Systemy zarządzania drukowaniem poprawiają efektywność środowiska druku, ograniczając przypadki niepotrzebnego drukowania. Umożliwiają kontrolę dostępu z zabezpieczeniami oraz należyte raportowanie wykorzystania środowiska a jednocześnie zapewnia użytkownikom większą mobilność i wydajność.
 
Zarządzanie drukowaniem umożliwia użytkownikom wysyłanie zadań drukowania z dowolnego miejsca, na przykład z komputera stacjonarnego, tabletu lub smartfonu, a następnie zwalnianie zadań do drukowania w czasie i miejscu, w którym będą gotowi do odebrania wydruków. Tym samym poufne informacje pozostają bezpieczne, a wydruki nie zalegają w nieskończoność na biurowych drukarkach.
 
Dokumenty można zwolnić do wydrukowania na dowolnym urządzeniu, na którym jest to możliwe — niezależnie od tego, czy znajduje się ono na drugim końcu pomieszczenia, w innym budynku, czy nawet w innym kraju. Aby zwolnić swoje dokumenty, użytkownik autoryzuje się kartą identyfikacyjną przez czytnik lub wprowadza dane identyfikacyjne na urządzeniu, po czym wybiera dokumenty, które ma wydrukować.
 
Zaawansowane narzędzia monitorowanie każdej transakcji drukowania, kopiowania i skanowania realizowanej przez każdego użytkownika na każdym urządzeniu w całym środowisku druku. Tak gromadzone dane w połączeniu z szeregiem opcji raportowania zapewniają dogłębne rozpoznanie sytuacji potrzebne do proaktywnego zarządzania sieciowym środowiskiem drukowania i obrazowania.
 
Kompetencje: Q-vision, Lexmark, Xerox, Brother, Oki, HP