Zarządzanie pracą grupową i projektami

Opublikowano w Zarządzanie informacją

Chciałbyś usprawnić przepływ oraz dostęp do informacji w Twojej firmie. Szukasz elastycznego rozwiązania, które zintegruje informację z różnych obszarów np. CRM, Serwis, Projekty, Budżety, Umowy, HR, Workflow, Raporty oraz będzie zintegrowany z aktualnie wykorzystywanymi przez Ciebie systemami klasy ERP?

Potrzebujesz przyjaznego w obsłudze systemu będącego spójną platformą dostępu do danych. Idealna propozycja dla Twojej firmy to platforma zapewniająca dostęp do zasobów informacyjnych i aplikacji biznesowych. To łatwy i uporządkowany dostęp do zewnętrznych źródeł danych oraz lepsza komunikacja z otoczeniem przedsiębiorstwa. Jeden interfejs, jedno logowanie i dostęp do wielu aplikacji z jednego miejsca, czynią to rozwiązanie wygodnym narzędziem pracy dla użytkownika, dając mu bezpośredni dostęp do najważniejszych - dla jego zadań - informacji z wszystkich działów firmy.

Usprawnia organizację pracy, przez co zwiększa sprawność zarządzania firmą, co w konsekwencji prowadzi bezpośrednio do redukcji kosztów i wzrostu konkurencyjności. Oferuje rozwiązania elastyczne, przygotowane na bazie indywidualnych potrzeb wielu tysięcy użytkowników. Funkcjonalności zaprojektowane są tak, aby były intuicyjne, a informacja była właściwa dla aktualnego kontekstu pracy.

Moduł Zarządzania projektami obejmuje:

 • Harmonogramowanie zadań i graficzną reprezentację w postaci wykresu Gantt’a
 • Analizę stopnia realizacji projektu, ścieżka krytyczna, kamienie milowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami
 • Integrację z modułem budżetowania
 • Dokumenty, szablony dokumentów, karty realizacji zadań, protokoły
 • Raportowanie

Moduły Intranet i Workflow pozwalają na:

 • Scentralizowany dostęp do informacji korporacyjnych (kalendarze, spotkania, zadania, zasoby, dokumenty)
 • Usprawnienie obiegu dokumentów w firmie
 • Obsługę e-kancelarii
 • Przydział i monitorowanie zadań, ustalanie przypomnień
 • Wewnętrzną komunikację
 • Obsługę procesów HR jak np. wnioski urlopowe, delegacje itp.

Moduł CRM usprawnia funkcjonowanie firmy poprzez zintegrowanie kluczowych informacji o obecnych i potencjalnych Klientach. Zapewnia wysoką efektywność pracy, zmniejszenie kosztów pozyskania i obsługi Klienta oraz wzrost jakości długofalowych relacji z Klientami. Umożliwia m.in.:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych w celu prowadzenia efektywnej sprzedaży produktów lub usług
 • Opracowanie i zarządzanie planem sprzedażowym dla realizacji ambitnych celów
 • Pomiar efektywności działań marketingowych i ich doskonalenie
 • Zwiększenie sprzedaży cross-selling i up-selling
 • Tworzenie centralnej bazy danych wiedzy o Klientach i podejmowanych działaniach oraz ich efektach.

Moduł Serwis/HelpDesk pozwala na szybką rejestrację i obsługę zgłoszeń użytkowników lub Kontrahentów. Pełna kontrola nad procesem, zarządzanie realizacją zleceń, wielopłaszczyznowa analiza zgłoszeń, automatyczne lub ręczne przydzielanie zadań, baza wiedzy, rozliczenia czasu pracy i wiele innych. Zastosowanie modułu Serwis/HelpDesk przyczynia się do:

 • Zwiększenia zadowolenia Klientów z obsługi
 • Skrócenia czasu reakcji na zgłoszenie
 • Efektywnego rozkładu obciążenia zadaniami poszczególnych pracowników serwisu
 • Lepszego wykorzystanie zasobów
 • Podniesienia jakości i dostarczania rozwiązań najlepiej spełniających oczekiwania Klienta dzięki skatalogowanej wiedzy na temat sposobów wykorzystania oferowanych produktów i usług.

Jeżeli moduł Serwis wykorzystywany jest z innymi modułami np. Projects to, możliwe jest katalogowanie zgłoszeń związanych np. z konkretnymi projektami. Pozwala na zarządzanie działami serwisu obsługującymi wielu zewnętrznych Klientów i tysiące ich użytkowników.

Niezależnie od przedstawionych wyżej głównych modułów, powstały dziesiątki innych jak np. zarządzanie zasobami, zadaniami, działami HR, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie czasem i wiele innych. Kolejne moduły można ze sobą łatwo integrować, uzyskując tym samym lepszą komunikację pomiędzy działami oraz sprawniejszy obieg i dostęp do informacji. Zastosowanie w firmie w znacznym stopniu usprawnia pracę, wpływa na jakość obsługi Klientów i Kontrahentów oraz ułatwia jej funkcjonowanie w dzisiejszym konkurencyjnym świecie.

To co oferujemy, to nie tylko dostarczenie rozwiązania informatycznego, to przede wszystkim dostęp do ponad 25 lat doświadczeń ze współpracy z tysiącami użytkowników, to gwarancja bezpiecznej inwestycji przynoszącej efekty od pierwszego dnia.