Open menu

Strategia


Działania Softex Data S.A. koncentrują się na budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez specjalizację w wybranych obszarach, dla których stale tworzymy i doskonalimy zasoby wiedzy i doświadczenia.
 
Na tej bazie tworzymy unikalną wartość dla klienta oferując nie tylko indywidualne rozwiązania, ale i działania doradcze w procesie wyboru rozwiązania stawianych nam zadań.
 
Przedstawiamy naszym klientom nie tylko nowatorskie rozwiązania, ale i realną ocenę korzyści – krótko- i długoterminowych – jakie odniosą z ich wdrożenia.
 
Kompetencje
Softex Data koncentruje swoją działalność wokół 3 głównych obszarów kompetencji:
 
  • Systemów zarządzania informacją
  • Systemów cyfrowych zabezpieczeń technicznych i monitoringu wizyjnego
  • Profesjonalnych systemów druku