Archiwizacja dokumentów

Opublikowano w Zarządzanie informacją

Bezpieczne zarządzanie wszelkiego typu dokumentami to prawdziwe wyzwanie dla firmy, lecz także kluczowy czynnik sukcesu w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Organizacje na całym świecie minimalizują nieefektywne struktury bazujące na tradycyjnych dokumentach papierowych, inwestując w elektroniczne archiwum. Zapewnia to redukcję kosztów i krótszy czas dostępu do bieżących i historycznych informacji, co zwiększa biznesową efektywność przedsiębiorstwa oraz polepsza jakość obsługi klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Przykładowe korzyści uzyskane dzięki zastosowaniu systemu elektronicznej archiwizacji:

  • ograniczamy wydatki ponoszone na archiwizację dokumentów papierowych, ich przechowywanie/składowanie oraz odszukanie;
  • eliminujemy możliwość przypadkowego zaginięcia dokumentu;
  • zapewniamy szybki dostęp do potrzebnych dokumentów przez osoby do tego uprawnione;
  • znacznie ograniczamy koszty kopiowania i dystrybucji dokumentów papierowych;
  • zwiększamy bezpieczeństwo pracy z dokumentami papierowymi oraz elektronicznymi poprzez szyfrowanie i nadawanie do nich praw dostępu;