RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

Opublikowano w Firma

Rada Nadzorcza

  • Paweł Czekalski – Przewodniczący Rady
  • Dariusz Adamowski – Członek Rady
  • Monika Warska – Członek Rady

Zarząd

  • Wojciech Warski - Prezes Zarządu
     

Ogłoszenia:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • 07.10.2019 r.
  • 25.06.2020 r.
  • 29.06.2020 r. – I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki