Open menu

Macierze dyskowe


Oferowane urządzenia charakteryzuje wydajność, skalowalność i bezawaryjność. Zwielokrotnienie kluczowych komponentów takich jak kontrolery, zasilacze, wentylatory itp. z możliwością wymiany w trakcie pracy urządzenia oraz skonfigurowanie przestrzeni dyskowej w grupy RAID, gwarantuje bezstratną dostępność danych. Dostępne technologie zapewniają wysokie bezpieczeństwo zapisywanych danych. Większość zasobów można zabezpieczyć poprzez szybkie kopie migawkowe. Optymalizację przestrzeni dyskowej zapewniają mechanizmy wykonywania snapshot’ów, deduplikacja oraz zapis danych z odpowiednio małym blokiem. Kolejnym mechanizmem zabezpieczającym dane jest możliwość replikowania zasobów na macierz znajdującą się w innym miejscu. 
 
Kompetencje: Fujitsu, NetApp, EMC