RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

Rada Nadzorcza

 • Paweł Czekalski – Przewodniczący Rady
 • Dariusz Adamowski – Członek Rady
 • Monika Warska – Członek Rady

Zarząd

 • Wojciech Warski - Prezes Zarządu
   

Ogłoszenia:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 07.10.2019 r.
 • 25.06.2020 r.
 • 29.06.2020 r. – I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 24.07.2020 r. – II wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 20.08.2020 r. – III wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 16.09.2020 r. – IV wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki
 • 13.10.2020 r. – V wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Misja

"Troska o produktywność i bezpieczeństwo inwestycji klienta jest źródłem naszego sukcesu !"

Wartości

Naszą ambicją jest tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów w oparciu o pracę naszych programistów i projektantów, wykorzystujących sprawdzone komponenty światowych producentów.

Strategia

Działania Softex Data S.A. koncentrują się na budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez specjalizację w wybranych obszarach, dla których stale tworzymy i doskonalimy zasoby wiedzy i doświadczenia.

Historia

Softex Data S.A. należy do grupy najdłużej działających firm z branży teleinformatycznej w Polsce.

Ochrona Danych Osobowych - RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych osoby, której dane dotyczą

  

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: