Open menu

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa - PSIM, SMS


Zintegrowany system bezpieczeństwa klasy SMS (Security Management System) w skład, którego wchodzi również system wsparcia fizycznej ochrony PSIM (Physical Security Information Management) zapewnia wizualizację oraz zarządzanie systemami bezpieczeństwa w obiekcie.

 
Dzięki niemu zyskujemy podgląd zdarzeń z jednego stanowiska, w którym widać jeden spójny obraz obiektu. Zdarzenia te mogą wywoływać wcześniej zdefiniowane zadziałanie urządzeń jak również operatorów. Na przykład alarm systemu sygnalizacji pożaru może wywoływać zadziałanie kamery w miejscu alarmu.
 
Wdrażając powyższy system użytkownik  uzyskuje: 
wysoki poziom niezawodności systemu poprzez dublowanie głównych elementów systemu
zapewnienie efektywnego systemu bezpieczeństwa poprzez silną integrację poszczególnych systemów (operator ma widzieć jeden spójny system bezpieczeństwa, a nie odrębne urządzenia).
obsługę jednego obiektu, jak i wielu obiektów rozproszonych.
automatyzację procesów w celu odciążenia operatora i minimalizacji jego błędów.
 
Kompetencje: IFTER, BIS  Bosch security, Milestone