Systemy RCP

Opublikowano w Systemy bezpieczeństwa technicznego

BANER RCP 2

System rejestracji czasu pracy jest doskonałym narzędziem do efektywniejszego zarządzania pracą personelu w firmie, oceny poszczególnych pracowników oraz kontroli obowiązującego regulaminu czasu pracy. System oferuje przede wszystkich profesjonalną i szybką metodę zliczania czasu pracy, co wiąże się z obniżeniem kosztów w firmie.

Nowoczesne systemy RCP składają się przeważnie z trzech podstawowych elementów do efektywnej rejestracji czasu: czytnika, kart elektronicznych (tagi) oraz oprogramowania do analizy danych zarejestrowanych przez czytnik.

Systemy RCP dostarczają podstawowych informacji o czasie pracy pracowników. Informują o tym, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył pracę, ile czasu spędza poza firmą, o której opuszcza stanowisko pracy oraz jak często spóźnia się do pracy. System RCP oferuje również funkcję zliczania czasu pracy tzn. ile czasu pracownik poświęca na wykonanie określonego zadania.