Consulting i doradztwo

Opublikowano w Sprzęt IT

W ramach usług consultingowych i doradczych oferujemy:

  1. Przygotowanie projektu technicznego instalacji i konfiguracji platformy sprzętowej
  2. Skalowanie platformy sprzętowej wykorzystywanej przez aplikacje
  3. Instalację środowisk produkcyjnych i testowych
  4. Monitorowanie pracy sprzętu pod kątem wydajności i optymalnej konfiguracji
  5. Rozbudowę lub wymianę infrastruktury sprzętowej
  6. Diagnozę i rozwiązywanie problemów
  7. Optymalizację istniejących rozwiązań
  8. Rozbudowę istniejących wdrożeń