Systemy Backup

Opublikowano w Sprzęt IT

Regularne i automatyczne tworzenie kopii ważnych danych jest podstawowym mechanizmem ich ochrony danych.

Właściwie zaprojektowany i zrealizowany system archiwizacji zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych oraz minimalizuje czas dostępu do danych archiwalnych.

W ramach produktu oferujemy:

  1. Opracowanie projektów koncepcyjnych i technicznych
  2. Dostawę, instalację i konfigurację
  3. Opracowanie procedur i instrukcji eksploatacyjnych
  4. Konsultacje oraz wsparcie techniczne
  5. Strojenie i analizę systemu backupowego