Macierze dyskowe

Opublikowano w Sprzęt IT

Systemy składowania danych służą do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych w systemach informatycznych.

Jako nośniki składowania wykorzystywane są macierze dyskowe zapewniające szybki dostęp do danych bieżących oraz nośniki taśmowe i optyczne, umożliwiające składowanie danych archiwalnych i backupowych. Systemy składowania danych podłączane są do innych komponentów systemu za pośrednictwem sieci SAN

W ramach systemu dostarczamy następujące elementy:

  1. Infrastrukturę SAN
  2. Macierze dyskowe
  3. Biblioteki taśmowe
  4. Biblioteki magnetooptyczne

Oferujemy również wsparcie przy:

  • Uzgodnieniu wymagań
  • Opracowaniu projektów koncepcyjnych i technicznych
  • Instalacji i konfiguracji