Urząd Miasta Zielonka

 

 

Dostawa sprzętu i urządzeń oraz wykonanie z ich użyciem modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Zielonce, a także budowa i uruchomienie 3 dodatkowych punktów monitoringu i włączeni ich do istniejącego systemu.