Systemy bezpieczeństwa technicznego

Opublikowano w Oferta

BANER Zabezpieczeń technicznych 06

Dział Zabezpieczeń Technicznych Softex Data S.A. oferuje rozwiązania cyfrowe, które pozwalają na połączenie zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych zabezpieczeń, w sprawne i skuteczne narzędzia ochrony. Instalujemy rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego (CCTV oraz CCTV IP), sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy. Rozwiązania te służą budowie systemów ochrony obiektowej, jak też ochrony perymetrycznej.

Nasza oferta jest adresowana do użytkowników, którzy ze względu na wysokie wymogi bezpieczeństwa wymagają wdrożenia rozwiązań o ponadprzeciętnych możliwościach i bardzo stabilnych jakościowo. Możliwości systemów są w pełni zgodne z trendami rozwoju branży, zmierzającymi do automatyzacji procesów, obniżania kosztów ogólnych, integracji multifunkcjonalnej w jednym narzędziu oraz minimalizacji czynnika błędu ludzkiego.

Dysponujemy kadrą specjalistów - doskonale sprawdzonych i niekiedy o unikalnych kompetencjach, którzy od lat profesjonalnie zajmują się zaawansowanymi systemami zabezpieczenia technicznego. Nasz zespół techniczny składa się z osób posiadających niezbędne kompetencje potwierdzone dyplomami oraz uprawnieniami. Wykorzystując ich doświadczenie firma zapewnia swoim klientom rozwiązania tworzone w oparciu o ich indywidualne potrzeby i wymagania.

Uzupełnieniem oferty Softex Data S.A. są audyty bezpieczeństwa, analizy zagrożeń, oceny ryzyka oraz usługi doradcze z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa.

CCTV KD SSWIN RCP SSP REP